Naš interventni tim u vježbi “Rude 2017.”

Dobra uvježbanost snaga iz sustava zaštite i spašavanja grada Samobora, čiji smo i mi dio, potvrdila se na današnjoj združenoj javnoj pokaznoj vježbi u Rudama u kojoj su sudjelovali Javna vatrogasna postrojba grada Samobora, koja je uz domaće Dobrovoljno vatrogasno društvo Rude bila njezin organizator, zatim vatrogasci iz Samobora, Bregane, Galgova, Manje Vasi i Cerja, Hrvatska gorska služba spašavanja Samobor i naš Crveni križ.

Vježba je bila podijeljena u 3 dijela s više segmenata, a sastojala se od evakuacije učenika i zaposlenika škole zbog požara, njegova gašenja iz više pravaca, te spašavanja ozlijeđenih, zatim od insceniranog sudara na cesti nedaleko od škole u kojemu je sudjelovalo teretno vozilo koje je prevozilo opasne tvari, pa je trebalo sanirati njihovo propuštanja iz polomljene ambalaže te spasiti unesrećenog iz osobnog automobila te od sprečavanja širenja požara na obližnju listopadnu šumu iza školske zgrade i sportske dvorane i evakuacije i spašavanje planinara ugroženih šumskim požarom.

Naš interventni tim, na čelu s ravnateljicom Anicom Francetić Kufrin, pružao je ozlijeđenima, unesrećenima i opožarenima u školskoj zgradi, sudaru i šumskom požaru prvu pomoć i trijažu pod podignutim šatorom nedaleko od zapovjednog mjesta.