Nisi sam – faza 2

Ovdje će uskoro biti opis projekta Nisi sam – faza 2

Poziv na dostavu ponuda – higijenski paketi za 60 korisnika projekta “Nisi sam – faza 2”, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0337

Poziv na dostavu ponuda Prilog 1. Ponudbeni list Prilog 2. Troškovnik