Topli obrok

Gradsko društvo Crvenog križa Samobor pruža uslugu pomoći u prehrani koja uključuje dostavu obroka u kuću korisnika kojima je pomoć u prehrani omogućena rješenjem Centra za socijalnu skrb Samobora te mogućnost prehrane u Pučkoj kuhinji Grada Samobora temeljem odluke Grada Samobora o pravu na to.