Priprema i odgovor na krize

Ublažavanje ljudske patnje u kriznim situacijama tema je od posebnog značaja za Hrvatski Crveni križ. Ratovi, prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe posebno pogađaju najosjetljivije dijelove stanovništva, a oporavak zna biti spor i dugotrajan. Hrvatski Crveni križ zato u svom djelovanju stavlja poseban naglasak na aktivnosti vezane za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama te pomaganje pogođenim zajednicama u oporavku.

Naši članovi prolaze redovitu obuku i stručno ospobljavanje za djelovanje u takvim situacijama unutar interventnih timova čiji je rad podijeljen po pojedinim područjima koje zahtijeva svaka krizna situacija.