Mjesečni kalendar aktivnosti – travanj 2021. – Gero centar Crvenog križa Samobor

Dragi postojeći i budući korisnici projekta “Gero centar Crvenog križa Samobor”, pozivamo Vas da u mjesečnom kalendaru pronađete aktivnosti koje Vas zanimaju i za iste se prijavite na e-mail adresu info@crvenikrizsamobor.hr ili putem telefona na broj 01/6546-638. Sve radionice su besplatne!

Mjesečni kalendar aktivnosti – travanj 2021. – Hiža Crvenog križa

Dragi postojeći i budući korisnici projekta “Hiža Crvenog križa”, pozivamo Vas da u mjesečnom kalendaru pronađete aktivnosti koje Vas zanimaju i za iste se prijavite na e-mail adresu info@crvenikrizsamobor.hr ili putem telefona na broj 01/6546-638. Sve radionice su besplatne!

Mjesečni kalendar aktivnosti – ožujak 2021. – Gero centar Crvenog križa Samobor

Dragi postojeći i budući korisnici projekta “Gero centar Crvenog križa Samobor”, pozivamo Vas da u mjesečnom kalendaru pronađete aktivnosti koje Vas zanimaju i za iste se prijavite na e-mail adresu info@crvenikrizsamobor.hr ili putem telefona na broj 01/6546-638. Sve radionice su besplatne!

Mjesečni kalendar aktivnosti – ožujak 2021. – Hiža Crvenog križa

Dragi postojeći i budući korisnici projekta “Hiža Crvenog križa”, pozivamo Vas da u mjesečnom kalendaru pronađete aktivnosti koje Vas zanimaju i za iste se prijavite na e-mail adresu info@crvenikrizsamobor.hr ili putem telefona na broj 01/6546-638. Sve radionice su besplatne!

Poziv na dostavu ponuda – higijenski paketi za 60 korisnika projekta “Nisi sam – faza 2”, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0337

Poziv na dostavu ponuda Prilog 1. Ponudbeni list Prilog 2. Troškovnik

Od radionice do radionice

U okviru projekta “Hiža Crvenog križa” bili smo vrlo aktivni u veljači, onoliko koliko su nam to epidemiološke mjere dopuštale. Organizirali smo više besplatnih radionica, nordijskog godanja,  izrade tradicionalnog samoborskog nakita kraluša te izrade ukrasa za Uskrs, od vjenčića do pisanica. U tom radu došlo je i do interakcije s projektom “Gero centar Crvenog križa”