Pristup informacijama i dokumenti

 1. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Samobor uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, pravo na ponovnu uporabu informacija te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu. Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Službenik za informiranje Gradskog društva Crvenog križa Samobor je Igor Matijaščić.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Samobor:

–        poštom na adresu: Miroslava Krleže 5,10430 Samobor

        putem telefona na broj 01/33 61 681

–        na faks broj: 01/33 61 681

–        elektroničkom poštom na: igor.gdck.samobor@gmail.com

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Zahtjev za pristup informacijama

2. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Samobor je voditelj obrade osobnih podataka ispitanika te ih obrađuje u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018.).

Ispitanik je svaka fizička osoba (pojedinac) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Službenik za zaštitu podataka Gradskog društva Crvenog križa Samobor je Igor Matijaščić.

Pravo u vezi s obradom osobnih podataka ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Samobor:

–        poštom na adresu: Miroslava Krleže 5,10430 Samobor

        putem telefona na broj 01/33 61 681

–        na faks broj: 01/33 61 681

–        elektroničkom poštom na: igor.gdck.samobor@gmail.com

Obrasci povezanih zahtjeva mogu se preuzeti na sljedećim poveznicama:

Zahtjev za pristup osobnim podacima

Zahtjev za ispravak osobnih podataka

Zahtjev za prenosivost osobnih podataka

Zahtjev za brisanje osobnih podataka

 

3. DOKUMENTI GDCK SAMOBOR

Statut GDCK Samobor

Izmjene i dopune Statuta

Plan rada

Plan rada GDCK Samobor 2020

Plan rada GDCK Samobor 2019

Plan rada GDCK Samobor 2018

Godišnje izvješće o radu

Izvještaj o radu GDCK Samobor 2019

Izvještaj o radu GDCK Samobor 2018

Plan nabave

Plan nabave GDCK Samobor 2020

Plan nabave GDCK Samobor 2019

Plan prihoda i rashoda

Plan prihoda i rashoda GDCK Samobor 2020

Plan prihoda i rashoda GDCK Samobor 2019

Plan prihoda i rashoda GDCK Samobor 2018

Financijski izvještaji

Financijski izvještaj GDCK Samobor 2019

Financijski izvještaj GDCK Samobor 2018

Izvještaji neovisnog revizora

Izvještaj neovisnog revizora za 2019. godinu