Gradsko društvo Crvenog križa Samobor

+385(1) 3361 681
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 7.30 – 15.30
Djeluje na području Samobora,
Svete Nedelje i Stupnika

 1. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Samobor uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, pravo na ponovnu uporabu informacija te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu. Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Službenik za informiranje Gradskog društva Crvenog križa Samobor je Igor Matijaščić.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Samobor:

–        poštom na adresu: Miroslava Krleže 5,10430 Samobor

        putem telefona na broj 01/33 61 681

–        na faks broj: 01/33 61 681

–        elektroničkom poštom na: igor@crvenikrizsamobor.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Zahtjev za pristup informacijama

2. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Samobor je voditelj obrade osobnih podataka ispitanika te ih obrađuje u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018.).

Ispitanik je svaka fizička osoba (pojedinac) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Službenik za zaštitu podataka Gradskog društva Crvenog križa Samobor je Igor Matijaščić.

Pravo u vezi s obradom osobnih podataka ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Samobor:

–        poštom na adresu: Miroslava Krleže 5,10430 Samobor

        putem telefona na broj 01/33 61 681

–        na faks broj: 01/33 61 681

–        elektroničkom poštom na: igor@crvenikrizsamobor.hr

Obrasci povezanih zahtjeva mogu se preuzeti na sljedećim poveznicama:

Zahtjev za pristup osobnim podacima

Zahtjev za ispravak osobnih podataka

Zahtjev za prenosivost osobnih podataka

Zahtjev za brisanje osobnih podataka

 

3. JAVNA NABAVA

Na temelju članka 80. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Gradsko društvo crvenog križa (GDCK) Samobor objavljuje da ne postoji popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici GDCK Samobor iz članka 76. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

 

Odluka o poništenju

 

4. DOKUMENTI GDCK SAMOBOR

Statut GDCK Samobor

Izmjene i dopune Statuta

Strateški plan GDCK Samobor 2024.-2028.

Plan rada

Plan rada GDCK Samobor 2024

Plan rada GDCK Samobor 2023

Plan rada GDCK Samobor 2022

Plan rada GDCK Samobor 2021

Plan rada GDCK Samobor 2020

Plan rada GDCK Samobor 2019

Plan rada GDCK Samobor 2018

Godišnje izvješće o radu

Izvještaj o radu GDCK Samobor 2023

Izvještaj o radu GDCK Samobor 2022

Izvještaj o radu GDCK Samobor 2021

Izvještaj o radu GDCK Samobor 2020

Izvještaj o radu GDCK Samobor 2019

Izvještaj o radu GDCK Samobor 2018

Plan nabave

Plan nabave GDCK Samobor 2023

Plan nabave GDCK Samobor 2022

Plan nabave GDCK Samobor 2021

Plan nabave GDCK Samobor 2020

Plan nabave GDCK Samobor 2019

Plan prihoda i rashoda

Plan prihoda i rashoda GDCK Samobor 2024

Plan prihoda i rashoda GDCK Samobor 2023

Plan prihoda i rashoda GDCK Samobor 2022

Plan prihoda i rashoda GDCK Samobor 2021

Plan prihoda i rashoda GDCK Samobor 2020

Plan prihoda i rashoda GDCK Samobor 2019

Plan prihoda i rashoda GDCK Samobor 2018

Financijski izvještaji

Financijski izvještaj GDCK Samobor 2023

Financijski izvještaj GDCK Samobor 2022

Financijski izvještaj GDCK Samobor 2021

Financijski izvještaj GDCK Samobor 2020

Financijski izvještaj GDCK Samobor 2019

Financijski izvještaj GDCK Samobor 2018

Izvještaji neovisnog revizora

Izvještaj neovisnog revizora za 2022. godinu

Izvještaj neovisnog revizora za 2021. godinu

Izvještaj neovisnog revizora za 2020. godinu

Izvještaj neovisnog revizora za 2019. godinu

 

Pravilnik o prijevozu potrebitih korisnika Gradskog društva Crvenog križa Samobor

Pravilnik o prijevozu potrebitih korisnika GDCK Samobor

Pravilnik o prijevozu potrebitih korisnika GDCK Samobor 2024

 

Pravilnik o kriterijima za ostvarivanje prava na korištenje socijalne samoposluge

Pravilnik o kriterijima za ostvarivanje prava na koristenje socijalne samoposluge 2024

Ove internet stranice koriste tzv. kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Koristeći naše stranice slažete se s korištenjem kolačića. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).