Izravno doniranje hrane nije neoporezivo, osim u slučaju katastrofa

Samo u slučaju proglašene elementarne nepogode proizvođači i trgovci mogu stradalnicima izravno donirati hranu. U svim drugim situacijama hrana kojoj uskoro istječe rok trajanja i hrana za životinje mogu se donirati isključivo preko za to ovlaštenih i registriranih posrednika. I donatori i posrednici moraju voditi evidenciju o doniranim vrstama i količinama hrane i hrane za životinje

 

Nedavne poplave u dijelu Hrvatske zbog kojih su neki stanovnici poplavljenih područja više dana ostali zarobljeni u svojim kućama ili su evakuirani aktualizirale su pitanje poreznih obilježja doniranja hrane i doniranja hrane na životinje. Na doniranu hranu i hranu za životinje donatori ne plaćaju porez na dodanu vrijednost, ali uz propisane uvjete. Proizvođači, trgovci i drugi poslovni subjekti mogu neoporezivo donirati hranu kojoj se približava istek roka trajanja. Hrana na kojoj je proizvođač kao rok trajanja označio određeni datum može se donirati prije isteka toga roka, a hranu na kojoj je proizvođač stavio oznaku prema kojoj je najbolje upotrijebiti je do određenog datuma ili mjeseca dopušteno je donirati i nakon isteka toga datuma odnosno mjeseca. Hrana za životinje može se donirati ako ispunjava uvjete sigurnosti i zdravstvene ispravnosti kako je to uređeno posebnim propisima.

 

Ograničenja i odgovornosti

Ta su ograničenja određena Zakonom o poljoprivredi i propisima koji uređuju ispravnost hrane i hrane za životinje. Doniranje hrane se u smislu obveze pridržavanja zdravstvene ispravnosti namirnica izjednačava sa stavljanjem hrane na tržište, pa su donatori i ostali subjekti koji sudjeluju u lancu doniranja hrane odgovorni za zdravstvenu ispravnost namirnica i moraju se pridržavati higijenskih i sanitarnih uvjeta jednako kao za hranu namijenjenu tržišnoj prodaji.

Izravno doniranje hrane i hrane za životinje od proizvođača i trgovca nije neoporezivo, osim u slučaju elementarnih nepogoda. Samo u slučaju proglašene elementarne nepogode proizvođači i trgovci mogu stradalnicima izravno donirati hranu. U svim drugim situacijama hrana kojoj se približava istek roka trajanja i hrana za životinje mogu se donirati isključivo preko za to ovlaštenih i registriranih posrednika. Pravna i fizička osoba koja ima interesa posredovati u doniranju hrane i hrane za životinje dužna je upisati se u Registar posrednika u doniranju hrane koji vodi Ministarstvo poljoprivrede. Registar je javno dostupan na mrežnim stranicama toga ministarstva i u njemu je trenutačno zavedeno 139 organizacija koje prikupljanju hranu i hranu za životinje s ciljem besplatne podjele osobama kojima je potrebna. U Registru su uglavnom neprofitne organizacije koje se bave podjelom humanitarne pomoći, vjerske organizacije i druge neprofitne organizacije čiji su misija i ciljevi djelovanja povezani s humanitarnom svrhom. Doniranu hranu i hranu za životinje zabranjeno je prodavati. Evidencije o doniranim vrstama i količinama hrane i hrane za životinje moraju voditi i donatori i posrednici u lancu doniranja hrane.

 

Obveze donatora

Donatori moraju vodi evidencije kojima dokazuju pravo na oslobođenje od obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost na donirane količine i pravo da im se te vrijednosti priznaju kao porezno dopustivi rashod pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit. Proizvođači i trgovci koji doniraju hranu moraju osigurati vjerodostojne isprave iz kojih su vidljivi broj otpremnice ili izlazne skladišnice, datum davanja hrane, vrsta, uobičajeni naziv i rok trajanja donirane hrane te drugi podaci kako je uređeno propisima o računovodstvu. Donator koji je obveznik PDV-a pri nabavi hrane koju donira koristio se pretporezom po ulaznim računima, ali na isporučene donirane količine ne zaračunava PDV. Radi kontrole, dužan je Poreznoj upravi dostavljati podatke o vrijednosti donirane hrane i hrane za životinje na obrascu DONH. Obrazac se dostavlja elektroničkim putem, preko sustava ePorezna, u rokovima propisanim za obračun PDV-a. Obveznici koji PDV obračunavaju mjesečno dostavljaju ga do 20. sljedećeg mjeseca, a obveznici koji PDV obračunavaju tromjesečno do 20. u mjesecu koji slijedi iza tromjesečja u kojemu je hrana donirana. Za obračunska razdoblja u kojima nije bilo danih donacija hrane obrazac se ne dostavlja. Poslovni subjekti koji nisu obveznici PDV-a, a doniraju hranu i hranu za životinje, nemaju obvezu dostavljati obrazac DONH.

Sa stajališta poreza na dobit, obveznicima poreza na dobit u porezno dopustive rashode priznaje se vrijednost danih donacija u visini dva posto prihoda ostvarenog u prethodnoj poreznoj godini. Ako je riječ o obvezniku poreza na dobit koji je tek osnovan i nema podataka za prethodnu poreznu godinu, njemu se u porezno dopustive rashode priznaje vrijednost donacija u visini dva posto prihoda tekuće godine. Porezno dopustivi rashodi dokazuju se otpremnicom, zapisnikom o preuzimanju i drugim ispravama koje prate tijek doniranih artikala.

 

Što su dužni posrednici

Posrednici moraju voditi evidencije kojima dokazuju da su primljeni artikli proslijeđeni socijalno ugroženom skupinama stanovništva ili na drugi način upotrijebljeni za humanitarnu namjenu. Posrednici su dužni dvaput u godini o primljenim i doniranim količina obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede. Obrazac na kojemu se dostavljaju ti podaci propisan je Pravilnikom o doniraju hrane i hrane za životinje, a dostavlja se za svako polugodište kao zbrojno izvješće o zaprimljenoj doniranoj hrani, hrani koja je oduzeta u prekršajnim postupcima, hrani preuzetoj od drugog posrednika i možebitnim vrijednostima hrane koja je morala biti uništena i neškodljivo zbrinuta.

(Izvor: Lider)

Za više informacija info@crvenikrizsamobor.hr ili na https://www.crvenikrizsamobor.hr/2023/04/04/posrednik-u-doniranju-hrane-gdck-samobor/Ove internet stranice koriste tzv. kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Koristeći naše stranice slažete se s korištenjem kolačića. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).