Prikupljanje krvi – 5., 6. i 9. srpnja

U sljedećem će tjednu čak tri dana biti rezervirana za darivanje krvi.

U ponedjeljak i utorak, 5. i 6. srpnja, organiziramo dvodnevnu veliku gradsku akciju prikupljanja krvi koja će se u ponedjeljak odvijati između 9.30 i 17 sati i 30 minuta, a u utorak od 12 do 18 sati. Mjesto darivanja krvi je u Ulici Ilirskog pokreta 2.

Koncem dolazećeg tjedna priredit ćemo i jednu manju akciju, u petak, 9. srpnja od 17 do 19 sati u Galgovu. U suradnji s tamošnjim mjesnim odborom akcija će se održati u društvenom domu.