Naši volonteri na masovnom cijepljenju

Kao i u ožujku, i u travnju smo bili dio akcije masovnog cijepljenja stanovništva u Samoboru i Svetoj Nedelji.

Naši su volonteri pacijentima naručenim za cijepljenje na ulazu mjerili temperaturu i dezinficirali ruke, pazili na pravilno nošenje maske za lice i održavanje distance, a slabije pokretnima pomogli doći do cjepilišta.

Cijepljenje se odvijalo u Sportskoj dvorani Samobor i u Društvenom domu Mala Gorica.