Pomoć u masovnom cijepljenju

U Sportskoj dvorani Samobor i u Društvenom domu u Maloj Gorici u drugoj polovici ožujka održano je prvo masovno cijepljenje protiv bolesti COVID-19. Podršku i pomoć prvoj liniji obrane protiv koronavirusa, našim zdravstvenim djelatnicima, pružili su naši volonteri. Građanima naručenim na procjepljivanje prilikom dolaska na cjepilište mjerili su temperaturu, dezinficirali ruke i pazili na održavanje razmaka i pravilno nošenje zaštitne maske.