Isporučeni prvi paketi higijenskih potrepština krajnjim korisnicima

Danas smo zaprimili i proslijedili ukupno 60 paketa higijenskih potrepština i sredstava za čišćenje krajnjim korisnicima projekta “Nisi sam – faza 2”. Osim što na taj način isključujemo najgore oblike siromaštva, našim gerontodomaćicama olakšali smo njihov posao uljepšavanja i brige o kućanstvima naših dragih korisnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda.