Poziv na dostavu ponuda – higijenski paketi za 60 korisnika projekta “Nisi sam – faza 2”, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0337