Spriječimo trgovanje ljudima

Trgovanje ljudima u 2020. godini i dalje postoji! Svakog dana tisuće ljudi postanu žrtve trgovanja ljudima, a ipak malo pažnje se pridaje ovom fenomenu. Zajedno možemo podići razinu osviještenosti i pokrenuti promjene!
#ZajednoProtivTrgovanjaLjudima
#ZaustavimoTrgovanjeLjudima
#TogetherAgainstHumanTrafficking
#StopHumanTrafficking