Prevencija trgovanja ljudima

Studeni je mjesec pun edukacija koje provodimo na više strana. Tako smo i šestašima Osnovne škole Vladimira Deščaka u Rakitju održali predavanja na temu prevencije trgovanja ljudima. Naučili su što je uopće trgovanje ljudima, tko može biti trgovac ljudima i u koje se svrhe žrtve iskorištavaju. Kad govorimo o prevenciji, šestaši su naučili kako se trebaju ponašati i zaštititi na internetu, na kojem provode puno slobodnog vremena.