Proradio Klub mladih

Početkom listopada po prvi put se u prostorijama našeg Gradskog društva okupio Klub mladih na kojem su se njegovi članovi prvo upoznali, potom porazgovarali o očekivanjima koja imaju od Kluba mladih, a onda prošli i osnovni stupanj edukacije volontera Hrvatskog crvenog križa. Na kraju dvosatnog produktivnog druženja porazgovarali su i o prvim akcijama koje će provoditi.
Svi zainteresirani mladi do navršene 32. godine mogu im se pridružiti, a informacije mogu dobiti u samoborskom Crvenom križu u Krležinoj 5, na telefon 33 61 681 ili putem Facebooka.