Edukacija interventnih timova u Selcu

Na dvodnevnoj edukaciji županijskih interventnih timova u Selcu, u kojoj su u subotu i nedjelju,. 8. i 9. lipnja, sudjelovali i naši volonteri, ekipe su osnažene novim znanjima. Naučili su podizati i pripremiti šatorsko naselje, a prošli su i edukaciju iz radiokomunikacije i rada s ostalom tehnikom te logističkog procesa u kriznim situacijama.