Prijave za mamografski pregled

Još ima mjesta za besplatni mamografski pregled žena u dobi od 40 do 49 godina, koji ćemo organizirati u ponedjeljak, 10. lipnja, između 14 i 17 sati, mobilnim mamografom kod društvenog doma u Bestovju.

Zainteresirani se mogu javiti na broj telefona 33 61 681, radnim danom između 8 i 15 sati.