Tjedan bogat aktivnostima

U tjednu Crvenog križa, od 8. do 15. svibnja, proveli smo mnoge aktivnosti, uključujući akciju “Vaš dar za pravu stvar” koja se provodila diljem Hrvatske u suradnji s Kauflandom, a organizirali smo i Zdravstveno savjetovalište te predavanja o Crvenom križu i prvoj pomoći.

Tome smo pridodali i sudjelovanje na prvoj samoborskoj Smotri volontera nedaleko od Centra za mlade, u subotu, 18. svibnja, gdje nas je posjetila i zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat Iveković.