Zdravstveno savjetovalište za roditelje vrtićke djece

Za roditelje djece koja pohađaju vrtić organizirali smo ovaj tjedan zdravstveno savjetovalište u Strmcu. Tema savjetovanja bila je prevencija zaraznih bolesti kod mališana. U prostorijama Dječjeg vrtića Svete Male Terezije kod časnih sestara okupili smo poveći broj roditelja s kojima su o temi savjetovanja razgovarali član Odbora našeg društva, primarijus doktor Slavko Lovasić i naša volonterka, bacc. medicinska tehničarka Martina Župančić.