Članovi našeg Gradskog društva Crvenog križa Samobora, Svete Nedelje i Stupnika završili su u Selcu edukaciju u organizaciji Društva Crvenog križa Zagrebačke županije. Osposobili su se za pružanje pomoći u nekoliko mogućih scenarija. Najzanimljivija edukacija odnosila se na akcije koje je nužno poduzeti u slučaju pada zrakoplova, a najviše se radilo na aktiviranju službe traženja i svladavanju načina njezina rada.