Interventni tim na obuci u Selcu

Naš interventni tim, predvođen ravnateljicom Anicom Francetić Kufrin, na trodnevnoj je edukaciji u kampu Crvenog križa grada Zaprešića u Selcu. Edukacija se sastoji od obnove znanja u pružanju prve pomoći, radu službe traženja, praktičnoj primjeni osnovnih načela Međunarodnog crvenog križa, uvježbavanju volontiranja te realističnom prikazu raznih ozljeda i rana koje se mogu pojaviti u slučaju elementarnih nepogoda. Uz višesatni dnevni rad i obuku, timovima koji su u Selcu dostaje i vremena za odmor i kupanje.