Gradsko društvo Crvenog križa Samobor

+385(1) 3361 681
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 7.30 – 15.30
Djeluje na području Samobora,
Svete Nedelje i Stupnika

Hrvatski Crveni križ provodi kontinuiranu edukaciju svojih Operativnih snaga na svim razinama kako bi se osigurala njihova spremnost za djelovanje. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa čine krizni stožeri, interventni timovi i timovi podrške, koji u kriznoj situaciji provode specifične zadaće različitih razina zahtjevnosti. Timovi podrške najbrojnija su operativna snaga HCK, a sastoje se od volontera i zaposlenika HCK s osnovnom edukacijom Crvenog križa i osnovnim tečajem prve pomoći.

Ako se želite pridružiti timu volontera Gradskog društva Crvenog križa Samobora, Svete Nedelje i Stupnika, možete nam se obratiti svakim radnim danom od 8 do 15 sati na kontakt telefon 33 61 681 ili putem e-maila: crveni.kriz.samobor@zg.t-com.hr.

Više informacija o Operativnim snagama i volonterima Hrvatskog Crvenog križa možete pročitati u pravilnicima: