Azilanti u posjetu našem Društvu

Jedna od gostujućih maskiranih skupina 192. Samoborskog fašnika danas su bili i Morski plodovi iz Prihvatilišta za tražitelje azila u Zagrebu, kojima je organizator podario fašničke putovnice, a oni su s njima dospjeli i do našeg Gradskog društva. U suradnji s Hrvatskim crvenim križom, a u sklopu njegovih aktivnosti, proteklih 10 dana azilanti iz Hotela Porin u sklopu psihosocijalne pomoći izrađivali su maske i pripremali svoju točku za nastup u Samoboru.