Edukacija učiteljica za pružanje prve pomoći

U našem Gradskom društvu održana je 11. studenog edukacija učitelja-mentora koji će provoditi prvu pomoć u školama. Predavanje primarijusa doktora Slavka Lovasića, člana odbora gradskog društva i Skupštine Hrvatskog crvenog križa, odslušale su učiteljice Ivana Čović Kozjak, Diana Vlahović, Željka Novosel, Petra Bošnjak i Gordana Kalanj Kraljević iz osnovnih škola Mihaela Šiloboda iz Svetog Martina pod Okićem i Bogumila Tonija, škola Samobor i Sveta Nedelja te škole Vladimira Deščaka iz Rakitja.