Gradsko društvo Crvenog križa Samobor

+385(1) 3361 681
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 7.30 – 15.30
Djeluje na području Samobora,
Svete Nedelje i Stupnika

Gradsko društvo Crvenog križa Samobor temeljem članka 28. Statuta i Odluke Odbora donesene na sjednici održanoj 19.12.2016. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradskog društva

Crvenog križa Samobor

I. Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

-visoka/viša stručna sprema socijalnog, zdravstvenog ili pravnog smjera

-najmanje tri godine radnog staža u radu socijalno humanitarnih udruga ili ustanova

-vozačka dozvola B kategorije

-znanje engleskog jezika

-znanje rada na računalu (MS OFFICE)

II. Za natječaj potrebno je priložiti:

-životopis

-diplomu o stručnoj spremi (preslika)

-domovnicu (preslika)

-vozačku dozvolu (preslika)

-uvjerenje o radnom stažu (izvod iz HZMO)

-uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 30 dana)

-program rada Gradskog društva Crvenog križa Samobor ravnatelja/ice za mandatno razdoblje od četiri godine

III. Ravnatelj/ica obnaša funkciju na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Probni rad ravnatelja/ice je 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijavu treba dostaviti na adresu: Gradsko društvo Crvenog križa Samobor, Miroslava Krleže 5, 10430 Samobor „Za natječaj“.

Nepravovaljane i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji odgovaraju postavljenim uvjetima natječaja biti će pozvani na razgovor i testiranje. Nakon završenog procesa odabira svi kandidati biti će obaviješteni o rezultatima.

Odbor Gradskog društva Crvenog križa Samobor