Božićni paketi za socijalno ugrožene

U suradnji s Gradom Samoborom i ove godine ćemo socijalno najugroženijim stanovnicima našega grada, od Žumberka do Rakovog Potoka, podijeliti božićne pakete. Radi se o 93 paketa u kojima su osnovne prehrambene namirnice i higijenske potrepštine. Podjela počinje danas.